Η Δημιουργία του Κόσμου

Στην πρώτη συνάντηση μας προσπαθήσαμε να θέσουμε τους στόχους της φετινής χρονιάς! Βασικός στόχος τέθηκε η εύρεση εσωτερικού και σταθερού κριτηρίου προκειμένου, στην ευαίσθητη περίοδο της εφηβείας, να δυνάμεθα να πάρουμε ορθές μικρές και μεγαλύτερες αποφάσεις, οι οποίες εν χρόνω θα δομήσουν την προσωπικότητα μας.
Τα παιδάκια του προσχολικού και του κατωτέρου τμήματος ξεκινήσαμε με την Δημιουργία του Κόσμου.