Η Παραβολή του Σπορέως

 

Κυριακή Δ΄ Λουκά (Λουκ. η΄4-15)
Η Παραβολή του Σπορέως

 

Μία από τις ωραιότερες παραβολές είναι εκείνη του σπορέως.

Και κάθε φορά, τέτοια εποχή, σε περίοδο σποράς, πού την ακούμε μας ευχαριστεί, μας διδάσκει, μας φωτίζει.
Δηλαδή, όπως ό σπόρος σπέρνεται στη γη έτσι και ό Λόγος του Θεού σπέρνεται στις ψυχές των παιδιών. Και όπως από τη σπορά περιμένει κανείς καρπό, έτσι και από τις δραστηριότητες του κατηχητικού μας (προβολή ταινίας animations σχετική με την παραβολή, συζήτηση επί του θέματος, ζωγραφιά σχετική και στη συνέχεια, παιχνίδι), δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι σπόροι να φυτρώσουν σε εύφορη γη και να κάνουν καρπό εκατό φορές περισσότερο.

Εκ του Κατηχητικού