Η Προσευχή

Η Προσευχή

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου μιλήσαμε για την προσευχή. Με αφορμή την πρωινή μας προσευχή όπως κάθε φορά πριν ξεκινήσουμε το μάθημα μας, μιλήσαμε για την Κυριακή προσευχή ( το πάτερ ημών) και για την έννοια της προσευχής γενικότερα. Η προσευχή είναι η επικοινωνία μας με το θεό, όπως εμείς χρησιμοποιούμε τα τηλέφωνα για να μιλήσουμε στους ανθρώπους. Με βάση την προσέγγιση αυτή, με τα παιδιά ζωγραφίσαμε και κόψαμε κινητά τηλέφωνα όπου μέσα έγραψαν το κάθε ένα τις δικές τους προσευχές που θέλουν να στείλουν στο Θεό. Έτσι με έναν τρόπο διασκεδαστικό προσεγγίσαμε με τα παιδιά την έννοια της προσευχής. Τέλος μάθαμε και κάποιες προσευχούλες για διάφορες περιστάσεις.

Παναγιούλα Σπυλιοπούλου