Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018

«Στο Κατηχητικό τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τις χριστιανικές αλήθειες, οι οποίες όμως τείνουν να είναι διαφορετικές από τις κοσμικές. Η ομορφιά, η ευστροφία και η ευγλωττία ενός παιδιού μπορεί να αποτελούν για το σχολείο στοιχεία ανάδειξής του, αλλά στο Κατηχητικό αναδεικνύεται η καλή και αθώα καρδιά. Ό,τι δηλαδή θα αναδεικνυόταν και στα μάτια του Χριστού.»
Απόσπασμα από λόγους θεατρικού των παιδιών του Ανωτέρου τμήματος