Οδεύοντας προς την Μεγάλη Εβδομάδα.

Παρασκευή πρό των Βαΐων

Κάλαντα του Λαζάρου από τα νηπιαγωγεία της Ν. Χαλήδόνας

 

Κυριακή των Βαΐων