19/11/2017 Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη:Ο έχων φιλεύσπλαχνα συναισθήματα ξεπερνάει έχθρα και φυλές.